Get Adobe Flash player

Úvod

  • Firmu FEMON s.r.o. reprezentuje kvalifikovaný manažment s jasnou predstavou a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavieb, záhrad a poradenstva
  • Disponujeme kvalifikovanými pracovníkmi s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti stavebných a záhradných prác
  • Pracujeme s modernou stavebnou technikou, zariadeniami a náradím pre dané činnosti
  • Poskytujeme kompletné možnosti v oblasti stavieb na klúč spojené s projekciou a realizáciou záhradnej architektúry
  • Moderná mechanizácia spolu s kvalifikovanými pracovníkmi je zárukou vysokého štandardu ponúkaných služieb
  • Spolu s našou orientáciou na uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníkov sú to atribúty, ktoré z nás robia tú správnu firmu pre Vás